phần mềm quản lý

Giảm 10% cho 10 khách hàng đăng ký sớm nhất

STARTER

500đ
User/tháng

0-500 Users

(Nhân viên và học viên)

 • Đầy đủ nghiệp vụ quản lý trung tâm.
 •  Miễn phí lưu trữ 1000 khách hàng.
 • Sử dụng trên nền tảng android và ios.

+

Thêm 1000 khách hàng

+100.000đ/tháng

STANDARD

400đ
User/tháng

500-2000 Users

(Nhân viên và học viên)

 • Đầy đủ nghiệp vụ quản lý trung tâm.
 • Miễn phí lưu trữ 2.000 khách hàng.
 • Sử dụng trên nền tảng android và ios.

+

Thêm 1000 khách hàng

+100.000đ/tháng

PROFESSIONAL

300đ
User/tháng

2000-4000 User

(Nhân viên và học viên)

 • Đầy đủ nghiệp vụ quản lý trung tâm.
 • Miễn phí lưu trữ 3.000 khách hàng.
 • Sử dụng trên nền tảng android và ios.

+

Thêm 1000 khách hàng

+100.000đ/tháng

Enterprise

200đ
User/tháng

>4000 Users

(Nhân viên và học viên)

 • Đầy đủ nghiệp vụ quản lý trung tâm.
 • Miễn phí 4.000 khách hàng.
 • Sử dụng trên nền tảng android và ios.

+

Thêm 1000 khách hàng

+100.000đ/tháng

gửi mail